Thursday, November 19, 2009

Rio / Ρίο

Yes we have a 'Rio' just not the 'de Janeiro' kind. One of this area's most famous landmarks is the fort. 'The Castle of Morias' as it was once known was hastily built in 1499 by the Sultan Bayazid II in aid of his military campaigns. Together with the 'Castle of Roumelis' on the other side of the bay at Antirrio, the 2 forts controlled the entrance to the Corinthian Gulf.
I drive by here almost everyday but it's nice to be able to stop to really look. It's a very busy thoroughfare as traffic use the ferries and the rio - antirrio bridge to cross to and from the Peloponnese into central Greece. You'll be seeing more of this place.

Ναι έχουμε κι εμείς ένα 'Ρίο' άλλα όχι του τύπου 'de Janeiro'. Ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της περιοχής είναι το κάστρο. Το κάστρο του Μοριά όπως το ήξεραν κάποτε χτίστηκε σε χρόνο αστραπή (3 μήνες) το 1499 από τον Σουλτάνο Βαγιατητ Β για τις στρατιωτικές του εκστρατείες. Μαζί με το 'κάστρο της Ρούμελης' στο Αντίρριο, έλεγχαν τον Κορινθιακό κόλπο.
Περνάω από δω σχεδόν καθημερινά αλλά είναι ωραία να το πάρεις απόφαση να σταματήσεις για να δεις πραγματικά. Είναι ένα πέρασμα με έντονη κίνηση. Δεν είχα καταλάβει πόσο.


The famous canteens with the obligatory souvlaki on the western pier. They're older than I am and I'm pretty old. (Well, not THAT old..) Every trucker in Europe must know them judging by the pit stops. My head was buzzing from the traffic after a while. It was pitch black by the time I was completing this in the car. I was trying to guess which colour was where in the watercolour box.

Οι διάσημες καντίνες με το υποχρεωτικό σουβλάκι στη δυτική προβλήτα. Πρέπει να είναι πιο παλιές κι από μένα, κι εγώ τα έχω τα χρονάκια μου. (Εντάξι, όχι και τόσα.. ) Όλοι οι φορτιγατζήδες στην Ευρώπη πρέπει να τις ξέρουν αν κρίνει κανείς από τις στάσεις που γίνονται. Ζαλίστηκα από την κίνηση. Μέχρι που να ολοκληρώσω το σχέδιο μέσα στ'αυτοκίνητο, είχε σκοτεινιάσει. Είχα αρχίσει να προσπαθώ να μαντέψω πιο χρώμα είναι που στο κουτί με τις νερομπογιές.

Wednesday, November 18, 2009

Παραλία / Seaside

I've been dying to draw this old motorbike at the beach for the last couple of days. Today I finally sat on a low stone wall at the end of someone's garden, nicely secluded, to sketch it. Just as I was about to finish, I turned my back for a minute to use my watercolour box and I turned round to find that despite all the empty spaces, someone had parked right in front of the whole scene oblivious to what I was doing. I thought being inconspicuous when drawing on the street would be a good thing.
So I was done.

Ήθελα παρα πολύ να ζωγραφίσω μια παλιά μηχανή στην παραλία τις τελευταίες μέρες. Τελικά σήμερα κάθησα σε μια πέτρινη μάντρα στην άκρη μιάς αυλής, καλά απομονομένη, για να την σκιτσάρω. Εκεί που πήγαινα να τελειώσω, γυρνάω για λίγο και πριν καλά καλά το καταλάβω, κάποιος πάρκαρε μπροστά στο σκηνικό ανυποψίαστος για το τι έκανα. Οι θέσεις παρκαρίσματος ήταν όλες άδειες! Πίστευα πως το να μένω απαρατήρητη όταν ζωγραφίζω στον δρόμο είναι κάτι καλό.
Έτσι τελείωσα.Tuesday, November 17, 2009

Sunny Autumn Day / Ηλιόλουστη Φθινοπωρινή Μέρα

Quick sketch of a plane tree close to home.
Γρήγορο σχέδιο πλατανιού κοντά στο σπίτι.

Thursday, November 12, 2009

The Lion fountains / Τα συντριβάνια με τα λιοντάρια

Α beloved symbol of this town are the bronze lions in Georgiou Square. Made in France and put in place in 1875, it is impossible to imagine the square without them. They still impress the kids! I cant imagine what οur lovely 134-or-more year old lions have seen come and go..
Αγαπημένα σύμβολα της πόλης είναι τα μπρουτζινα λιοντάρια στην Πλατεία Γεωργίου. Κατασκευάστηκαν στην Γαλλία και τοποθετήθηκαν το 1875. Από τότε δεν εννοείται η πλατεία χωρίς αυτά. Ακόμα εντυπωσιάζουν τα πιτσιρίκια. Το τι θα έχουν δει τα 134 και βάλε χρόνων λιονταράκια μας δεν λέγεται..

Monday, November 9, 2009

Afternoon in the Square / Μεσημεράκι στην Πλατεία Γεωργίου

The heart of Patras is Georgiou square. If you sit for a while, you will always bump into someone.
Η καρδιά της Πάτρας είναι η πλατεία Γεώργιου. Αν καθήσεις λιγάκι όλο και κάποιον θα συναντήσεις. (Γειά σου Κατερίνα!!)


Saturday, November 7, 2009

Drawing class / Μάθημα ζωγραφικής

The final outcome of today's drawing class..
Το τελικό αποτέλεσμα του σημερινού μαθήματος ζωγραφικής..
..and afterwards time to grab a bite to eat.
..και μετά ώρα για να τσιμπίσουμε κάτι.


Thursday, November 5, 2009

Every Thursday, market day / Kάθε Πέμπτη Λαϊκή

I picked a comfy park bench in the small Aghia Lavra square and started to draw. The world was milling around me in a buying and selling frenzy. I felt the odd one out involved in a task clearly for my own pleasure. If you want a large dose of reality to bring you back down to earth, head for the local outdoor market. You catch snippets of conversations here and there about making ends meet, securing a whole lamb from a friend, a lady who's having a difficult pregnancy and has to spend her term in bed.. that sort of thing. Oh and you get to shop fresh produce as well...

Διάλεξα ένα παγκάκι στην πλατεία Αγ. Λαύρας και ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Ο κόσμος πηγαινοερχόταν γύρω μου αγοράζοντας και πουλώντας ασταμάτητα. Ένιωθα λιγάκι εκτός, απορροφημένη σε μια πράξη καθαρά για την ευχάριστησή μου. Εάν θέλετε μια μεγάλη δόση πραγματικότητας για να σας προσγειώσει, πηγαίνετε στην λαϊκή. Πιάνει κανείς αποσπάσματα συζητήσεων εδώ κι εκεί για.. το πως τα βγάζουν πέρα οικονομικά, το πως να εξασφαλίσουν ένα αρνί από έναν φίλο, για μια γυναίκα με δύσκολη εγκυμοσύνη που πρέπει να την βγάλει στο κρεββάτι.. κάτι τέτοια. Α ναι, και μπορείτε να ψωνίσετε κιόλας φρέσκα είδη...
I couldnt have picked a busier view. This outdoor sketching is harder than it looks.

Δεν θα μπορούσα να είχα διαλέξει ένα σκηνικό με πιο έντονη κίνηση. Αυτό το εξωτερικό σκετσάρισμα είναι πολύ πιο δύσκολο απ'οτι φαίνεται.
As I was drawing, a boy and his grandma came along. He must have been around 12. He very politely spoke to me first, wanting to know if he was in my way. His grandma came along a few seconds later and excitedly asked if I was drawing her grandson. She then sat next to me and was sternly told off by her grandson for distracting me. 'I'm not bothering anyone' she retorted and then studied my drawing and the scene, calculating to see if I was any good. Are you an artist? Are you an art teacher? Do you study? What have you studied? Do you work? In short the 2 of them got my whole CV. An excellent team. When the boy was informed that I had a degree in computing he dryly said 'That's better.' At the age of 12 or so, he seemed to have the travel weary attitude of a truck driver. I liked them both.

Ενώ ζωγράφιζα, ήρθε ένα αγόρι με την γιαγιά του. Θα ήταν γύρω στα 12 το παιδί. Μου μίλησε πρώτος πολύ ευγενικά, ρωτώντας αν με εμπόδιζε. Ήρθε και η γιαγιά του μερικά δευτερόλεπτα αργότερα και με ρώτησε με ενθουσιασμό αν ζωγράφιζα τον εγγονό της. Κάθισε δίπλα μου. Την μάλλωσε το παιδί λέγοντάς της οτι δεν με άφηνε να συγκεντρωθώ. 'Δεν ενοχλώ κανέναν!' του απάντησε κοφτά και άρχισε να μελετάει το σχέδιό μου και το σκηνικό, υπολογίζοντας κατα πόσο είμουν ακριβής. Είσαστε καλλιτέχνης; Είσαστε δασκάλα καλλιτεχνικών; Σπουδάζετε; Τι έχετε σπουδάσει; Δουλεύετε; Με λίγα λόγια οι δυο τους μάθανε το βιογραφικό μου σε χρόνο ρεκόρ. Φοβερή ομάδα. Όταν το παιδί έμαθε πως έχω πτυχίο πληροφορικής μου πετάει ένα ξερό 'Καλύτερα'. Στα 12 του περίπου, έμοιαζε να έχει το ύφος πολυταξιδευμένου φορτηγατζή. Είχαν πλάκα.

Wednesday, November 4, 2009

Coffee Break / Διάλειμμα για καφέMy first cafe/bar sketch. You certainly get a lot of attention.. but in a nice way.

Το πρώτο μου σκίτσο σε καφέ/μπαρ. Προσελκύεις το ενδιαφέρον.. αλλά με ευχάριστο τρόπο.

Tuesday, November 3, 2009

Still raining.. / Ακόμα βρέχει..

.. and so my blog begins in stormy weather. I woke up this morning resolved to get this thing up and running and to do my first outdoor sketches and wouldnt you know it.. it's been raining cats and dogs all day in sunny Greece. Yet I did manage to do a couple this afternoon sitting in my car with the windshield wipers going.

..και έτσι ξεκινάει το μπλογκ μου με βροχές και καταιγίδες. Ξύπνησα σήμερα το πρωί αποφασισμένη να το δημιουργήσω και να κάνω τα πρώτα μου εξωτερικά σκίτσα και βέβαια.. ρίχνει καρεκλοπόδαρα όλη μέρα από το πρωί στην ηλιόλουστη (όπως μας ξέρουν όλοι) Ελλάδα. Κι όμως, κάτι κατάφερα τo απόγευμα μέσα από την ζεστασιά του αυτοκινήτου μου και με τους υαλοκαθαριστήρες να δουλεύουν.
View of the Rio Antirrio bridge just before it started pelting down again.
Θέα της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου πριν ξαναπιάσει μπόρα.

View of the Rio - Antirrio bridge from the ferry dock.. plus bit of the fort.
Θέα της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου από την προβλήτα.. με λιγάκι από το κάστρο.

If the fishermen had their way they'd be standing over my shoulder. I'm convinced one of them was tempted to peer through the car window. Sketching from the comfort and privacy of ones car is highly recommended!

Εάν οι ψαράδες μπορούσαν θα στεκόντουσαν πίσω μου. Είμαι βέβαιη πως ο ένας είχε μπει στον πειρασμό να κοιτάξει μέσα από το παράθυρο. Σκετσάροντας μέσα στην άνεση του αυτοκινήτου συνιστάται ανεπιφύλακτα.